Jednání výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR

25.10.2012 18:48

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR se na svém jednání dne 23. října 2012 mimořádně zabýval problematikou týkající se dopadů sucha na zemědělce na Jižní Moravě. Jednání se zúčastnili a společně se senátory na toto téma diskutovali předseda Regionální agrární komory Jihomoravského kraje Ing. Hlaváčka a tajemník Agrární komory ČR dr. Fantyš.

Výbor svým usnesením č. 333 doporučil Ministerstvu financí ČR a Ministerstvu zemědělství ČR v rámci pomoci učinit tyto kroky:

 • přímá finanční pomoc, cca 750 mil. Kč (minimální částka);
 • urychlená výplata jednotné platby;
 • obnovení dotačního titulu „provoz“ u  Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu s dotací úroků a poskytnutí garance;
 • zápůjčka krmného obilí z hmotných rezerv státu pro chovatele hospodářských zvířat s garancí dodavatele krmných směsí za ekonomicky přijatelných podmínek;
 • systémové opatření:
  • zařazení postiženého území s kritickým a vysoce kritickým suchem do oblastí trvale znevýhodněných – LFA;
  • rebonifikace BPJE;
  • přijetí zákonného komplexního pojištění úrody s podporou státu;
  • zapojení státu do šlechtění nových typů plodin se zaměřením na nejvýznamnější pěstované plodiny;
  • revitalizace melioračních zařízení;
  • zachování národních dotačních titulů k budování soustavy k zadržení a užití vody v krajině včetně kapkových závlah.

 

Předseda výboru senátor Jan Hajda byl pověřen projednáním projednat tato doporučení s ministrem financí a ministrem zemědělství.

Vyhledávání

Kontakt

OVV ČSSD Břeclav Regionální kancelář Mikulov
asistenti:
Václav Rišica
+420 602 579 370

Karel Štogl
Náměstí 27
690 01 Mikulov


Regionální kancelář Břeclav
asistenti:
Petr Sulovský
Dělnický dům
Žerotínova 2
690 00 Břeclav
+420 602 579 370

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek: