Jednání VZHD

19.02.2017 15:44

Dne 14. února 2017 zasedal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož je předseda senátor Ing.- Jan Hajda.

Na programu bylo projednání  vládního  návrhu, kterým se předkládá Parlamentu ČR  vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejím i členskými státy na straně druhé.

K jednání byl přizván náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR  Ing. Vladimír BÄRTL.

     Ještě téhož dne se senátor Ing. Hajda zúčastnil jednání podvýboru pro zemědělství, kde je jeho předsedou senátor Ing. Karel Kratochvíle, kde jednali o novele veterinárního zákona a  o novele vodního zákona za účasti  náměstka  ministra zemědělství   p. Jiří ŠÍR a  náměstkyně ministra  pro řízení sekce technické ochrany životního prostředí p. Berenika PEŠTOVÁ

Vyhledávání

Kontakt

OVV ČSSD Břeclav Regionální kancelář Mikulov
asistenti:
Václav Rišica
+420 602 579 370

Karel Štogl
Náměstí 27
690 01 Mikulov


Regionální kancelář Břeclav
asistenti:
Petr Sulovský
Dělnický dům
Žerotínova 2
690 00 Břeclav
+420 602 579 370

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek: