Senátor Ing. Jan HAJDA na „ Podnikatelsko – ekonomickém fóru Nadace ZET“ v Lednici.

22.09.2017 10:44

Ve středu dne 13.9. 2017  se  senátor Ing. Jan Hajda zúčastnil v hotelu Spa Resort Lednice Podnikatelsko-ekonomického fóra, které organizovala Nadace

ZET, společně s Českou manažerskou asociací. Akce se mj. zúčastnil i její zakladatel prof. Ing. Milan ZELENÝ.

 

 

Účely Nadace ZET uvádíme níže, s tím, že podnikatelé v této nadaci chtějí rozvíjet a aplikovat podnikatelské myšlenky Tomáše a Jana Bati a podporovat národní podnikání.

 

Účelem a cílem Nadace ZET je :

 

  1. Rozvoj projektů usilujících o obnovu národního podnikatelství, tvorbu inovačně-podnikatelské kultury a realizace originálních produktů, služeb komplexních podnikatelských modelů ve všech oblastech podnikání.
  2. Rozvoj regionů propojením aktivní spolupráce Triády regionálních podniků, místních samospráv a univerzity s cílem dosažení jejich akční definice, samostatnosti a nezávislosti.

  1. Rozvoj českých podniků a podnikatelů v oblasti komplexní soustavy podnikového řízení, rozhodování a strategické myšlení ve smyslu rozvoje Soustavy řízení Baťa, tj. autonomie a soběstačnosti za účelem zvyšování konkurenceschopnosti.
  2. Rozvoj škol a jejich programů vzdělávání v oblastech rozvoje regionu, podnikového řízení a efektivní samosprávy ve smyslu Soustavy řízení Baťa.
  3. Rozvoj podnikatelských univerzit v rámci inovační strategie regionu, které se přímo podílí na tvorbě firem, jako principiálních „ nosičů „ a uživatelů znalostí. Univerzity, které se  podílejí na generování nezaměstnanosti a rozvoje regionu . Podnikání učí, ale i sami podnikají a produkují nejen absolventy, ale  také firmy, v nichž se jejich absolventi realizují a podnikají.
  4. Rozvoj studentů při studiu vzdělávacích programů a realizaci originálních podnikatelských záměrů.

Vyhledávání

Kontakt

OVV ČSSD Břeclav Regionální kancelář Mikulov
asistenti:
Václav Rišica
+420 602 579 370

Karel Štogl
Náměstí 27
690 01 Mikulov


Regionální kancelář Břeclav
asistenti:
Petr Sulovský
Dělnický dům
Žerotínova 2
690 00 Břeclav
+420 602 579 370

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek: