Změna zákona o podmínkách prodeje státní půdy

10.02.2012 09:01

Dne 7. února 2012 Poslanecká sněmovna PČR přijala změny, které schválil Senát PČR k novele zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby (senátní tisk č. 266).

Na základě přijaté novely zákona budou mít možnost fyzické osoby, které půdu nakoupili ji převést právnické osobě, jejíž jsou členem nebo společníkem. To vše za předpokladu, že tato právnická osoba vykonává na těchto pozemcích zemědělskou činnost. V takovém případě Pozemkový fond ČR neuplatní předkupní právo.

Tuto změnu v rámci projednávání zákona ve Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR inicioval senátor Jan Hajda.

Vyhledávání

Kontakt

OVV ČSSD Břeclav Regionální kancelář Mikulov
asistenti:
Václav Rišica
+420 602 579 370

Karel Štogl
Náměstí 27
690 01 Mikulov


Regionální kancelář Břeclav
asistenti:
Petr Sulovský
Dělnický dům
Žerotínova 2
690 00 Břeclav
+420 602 579 370

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek: