Novinky

Výstava vín Pohořelice 2017

Na osobní pozvání  organizátorů  se senátor Ing. Jan Hajda zúčastnil dne 29.4.2017 Místní výstavy vín v Pohořelicích . Zde společně se starostou Pohořelic Ing. J. Svobodou a organizátory výstavy předali oceněným vinařům ceny. Cenu senátora  získal p. Kyncl a syn...
Celý článek

Výstava vín Lednice

Dne 22.4.2017 uspořádali organizátoři MO ČZS Lednice  výstavu vín LVA 2017 v krásném prostoru jízdárny zámku Lednice Cenu senátora Ing. Hajdy –„ŠAMPION BÍLÝCH VÍN „ získal Školní zemědělský podnik Žabčice. Tuto cenu předal asistent  Rišica V. společně se starostou Lednice RNDr....
Celý článek

Výstava vín 2017 Pavlov

Dne 15.dubna 2017 uspořádal spolek vinařů“ Vinitores Palaviensis“ z Pavlova 37. výstavu vín z oblasti Pálavy – Mikulovské vinařské oblasti, z okolních vinařských podoblastí Moravy a také z příhraničních oblastí blízkého Rakouska. Této akce se zúčastnil senátor Ing. Hajda, který...
Celý článek

Zaječí košt 2017

Dne 15.4.2017  uspořádala Základní organizace ČZS Zaječí, XXVII. výstavu vín s ochutnávkou. Akce se zúčastnil senátor Ing,. Hajda, který oceněným vinařům předal ceny a pobesedoval o vinařském zákoně. Cenu senátora Ing. Hajdy získalo vinařství Šabata s.r.o. Zaječí.  
Celý článek

Výstava vín Bořetice 2017

Dne 16.dubna 2017 připravila Svobodná spolková republika Kraví Hora (SSRKH) společně s obecním úřadem  a vinaři z Bořetic tradiční velikonoční výstavu vín. Na osobní pozvání  výstavního výboru se této akce zúčastnil senátor Ing. Hajda, který s prezidentem SSRKH  p....
Celý článek

Výstava vín Šitbořice

Dne 16. dubna 2017  navštívil senátor Ing. Hajda 52. Ročník tradiční velikonoční výstavu vín v obci Šitbořice , kterou uspořádala ZO ČZS. Na této výstavě se prezentovalo  595 vzorků vín. Senátor spolu se starostou obce a organizátory ocenili práci vinařů udělením cen. Cenu...
Celý článek

Výstava vín Uherčice 2017

Dne 16. dubna 2017 se senátor Ing. Hajda zúčastnil místní výstavy vín, kterou uspořádal Vinařský spolek v Uherčicích. Pořadatelé na této akci představili a ocenili 445 vzorků vín z moravských podoblastí, Slovenska, Rakouska a Chorvatska. Cenu senátora Ing. Jana Hajdy získalo víno „Ryzlink...
Celý článek

Vernisáž

    Pod záštitou senátora Ing. Jana HAJDY se dne 18.4.2017 uskutečnila ve výstavní síni Senátu PČR výstava mikulovského umělce, grafika, heraldika a ilustrátora p. Jaromíra PETRA, který zde vystavil svá díla. Slavnostní vernisáže se zúčastnili senátoři P ČR  Ing. Kratochvíle,...
Celý článek

Jednání na Maltě

Senátor Ing. Jan HAJDA se zúčastnil jako předseda Výboru pro hospodářství  zemědělství a dopravu, zasedání EU na Maltě, které se zabývalo dopadem klimatických změn na financování EU včetně dopadu na podnikatelské prostředí, především v oblasti průmyslu a stavebnictví.
Celý článek