16. společenský večer s dobročinnou aukcí

V sobotu 19.listopadu 2016 pořádala Diakonie ČCE – středisko Betlém 16. společenský večer s dobročinnou aukcí v Sokolovně v Kloboukách u Brna.

Této charitativní akce  se jako každoročně zúčastnil i senátor Ing. Jan Hajda, který v aukci vydražil některá věnovaná díla.

Ke zpestření programu vystoupilo populární Husákovo Quarteto.

Výtěžek této akce je určen k financování projektu“ Vybudování sociálně terapeutického centra“.