Akce 2012

1. Novoroční koncert - Břeclav 8.1.2012

2. Regiontour - Veletrhy Brno - zahájení dne 12.1.2012

3. Krajská konference ČSSD - Pustiměř 14.1.2012

4. Přednáška o novelizaci vinařského zákona a jeho uplatnění v praxi - Křepice 14.1.2012

5. Pracovní setkání senátora Jana Hajdy s předsedkyní Klubu důchodců Mikulov

    Mgr.Danielovou a předsedkyní Svazu důchodců Mikulov Mgr.Holubovou - 16.1.2012

6. Ples myslivců - Pavlov 21.1.2012

7. Ples dětských folklorních souborů - Bulhary  22.1.2012

8. Pohřeb - Ing.Františka Strnada - 24.1.2012

9. Maškarní bál - Senior klub Mikulov 25.1.2012

10. Zelofest - Pohořelice 28.1.2012 

11. Ples Agrární komory ČR - Praha Žofín 3.2.2012

12. Výstava vín - Křepice 4.2.2012

13. Ples ČSSD - Dělnický dům Břeclav 4.2.2012

14. Senátorský den po okrese - 6.2.2012

15. Valentýnské párty - Senior klub Mikulov - 15.2.2012

16. Jednání MO rybářů Mikulov s Povodím Dolní Věstonice - u senátora Hajdy - 17.2.2012

17. Společenské setkání senátora Hajdy s důchodci v Břeclavi - 17.2.2012

18. Ples ZUŠ Mikulov - 17.2.2012

19. Školní ples - Hlohovec 18.2.2012

20. Ples - Bulhary 18.2.2012

21. Výstava vín - Velké Němčice - 19.2.2012

22. Setkání starostů měst a obcí - Výstaviště Brno 21.2.2012

23. Valná hromada Svazu vinařů - Velké Bílovice 21.2.2012

24. Vinium Juvenale - Brno  22.2.2012

25. Salon Vín - Slavností vyhlášení vítězů - Valtice 24.2.2012

26. Výstava vín - Tvrdonice 25.2.2012

27. Galavečer okresního fotbalu - Boleradice 25.2.2012

28. SALIMA - Výstaviště Brno 28.2.2012

29. Pochovávání basy - Senior klub Mikulov 29.2.2012

30. MDŽ - Dělnický dům Břeclav - 2.3.2012

31. Výstava vín - Kobylí 3.3.2012

32. Výstava vín - Charvatská Nová Ves 3.3.2012

33. Výstava vín - Týnec 3.3.2012

34. Senátorský den - Břeclav-Hustopeče-Pohořelice - 5.3.2012

35. Beseda s občany - Bohumilice 5.3.2012

36. Pietní akt kladení věnců - k T.G.Masarykovi v Břeclavi - 7.3.2012

37. M D Ž  -  Senior klub  Mikulov 7.3.2012

38. Reprezentační ples Města Břeclavi - 9.3.2012

39. Výstava vín - Vranovice 10.3.2012

40. Výstava vín - Lanžhot  10.3.2012

41. Výroční členská schůze MO rybářů - Mikulov 11.3.2012

42. Výstavka ručních prací seniorů -v Mikulově 14.3.2012

43. Výroční členská schůze  Svazu postižených civilizačními chorobami Lednice - v Bulharech

       dne 16.3.2012 za účasti senátora Hajdy.

44. Výstava vín - Sedlec 17.3.2012

45. Výstava vín - Březí 17.3.2012

46. Výstava vín - Pasohlávky 17.3.2012

47. Výstava vín Poštorná 17.3.2012

48. Výstava vín - Horní Bojanovice 17.3.2012

48. Výstava vín - Kostice 17.3.2012

49. Josefská zábava - Senior klub Mikulov - 21.3.2012

50. Výstava vín a sírů - Hrušky 24.3.2012

51. Výstava vín - Bulhary 24.3.2012

52. Soutěž psů - Sedlec u Mikulova 24.3.2012

53.Výstava vín - Starovice  - 31.3.2012

54. Výstava vín - Velké Pavlovice - 31.3.2012 

55. Senátorský den - po okrese Břeclav - Břeclav, Hustopeče a Pohořelice - 2.4.2012

56. Humanitární koncert pro Biliculum Mikulov - Zámek Mikulov 3.4.2012

57. Výstava vín - Pavlov 7.4.2012

58. Výstava vín - Zaječí  7.4.2012

59. Výstava vín - Uherčice 8.4.2012

60. Výstava vín - Bořetice 8.4.2012

61. Výstava vín - Rakvice 8.4.2012

62. Oblastní výstava vín - Brumovice 14.4.2012

63. Gulášfest - Klentnice 14.4.2012

64. Beseda s politiky - důchodci v Břeclavi 16.4.2012

65. Pietní akt - kladení věnců k 67.výročí osvobotení Břeclavi 17.4.2012

66. Bleší trh - Senior klub Mikulov 17.4.2012

67. Bleší trh - Senior klub Mikulov 18.4.2012

68. České a moravské vinařství - 8.rok v EU + Soutěž o vinařskou kvasinku - Hustopeče

       20.4.2012

69. Slet čarodějnic - Senior klub Mikulov 25.4.2012

70. Výstava vín - Pohořelice 28.4.2012

71. Výstava vín - Velké Bílovice 28.4.2012

72. Výstava vín - Lednice 28.4.2012

73. Výstava vín - Klentnice 28.4.2012

74. Výstava vín - Horní Věstonice 28.4.2012

75. Žákovský fotbalový turnaj - Mikulov 1.5.2012

76. 1.máj - Břeclav Pohansko - 1.5.2012

77. Výstava vín - Hustopeče 1.5.2012

78. Rybářské závody - Břeclav Včelínek - 5.5.2012

79. Rybářské závody - MO Mikulov v Dolních Věstonicích - 5.5.2012

80. Výstava vín - Perná - 5.5.2012

81. Krajská divadelní přehlídka "Jarní sešlost" - Boleradice 5.5.2012

82. Dětský maškarní bál - Lednice 8.5.2012