Akce 2015

 

PROSINEC

 

1.12. – Praha - Senát 17. Schůze VHZD  v 10.00. hod.

                       Schůze  SK ČSSD  v 16.00 hod.

2.12. - Praha - Senát - plánované 15. zasedání  Senátu  v 9.00 hod.      

          Mikulov - hotel Eliška - Předvánoční posezení s důchodci  ve 14.00 hod. 

3.12. - Praha - pracovní schůzky  k zákonům postoupených Poslaneckou  sněmovnou  od 9.30 hod.

                       jednání  Ministerstvo zemědělství – řešení sucha, závlahy  ve 14.00 hod.

7.12. - Brno -  zasedání – KVV ČSSD v 16.00 hod.

8.12. - Valtice Jízdárna - Vyhlášení Šampión Salonu vín –národní soutěže  vín ČR 2016  v 9.00 hod.

9.12. - Praha - Senát - schůze VHZD v 9.00 hod.

                      schůze  SK ČSSD  v 18.00 hod.

10.12. - Praha -  Senát -  plánované zasedání Senátu  v 9.00 hod.

11.12. - Břeclav - schůzka s vedením FOSFA a.s. v 10.00 hod.

12.12. - Praha - zasedání ÚVV ČSSD   v 9.00 hod.

13.12. - Lednice  zámek -  předávání cen Jihomoravského kraje  v 18.00 hod.

14.12. - Klentnice Ústav sociálních služeb - Vánoční besídka  v 15. 00 hod. -  účast asistenta  

15.12. - Praha  -  tradiční 15. Vánoční setkání senátorů spojené s koncertem  v 19.00 hod.

            Břeclav -  schůze  MO ČSSD  v 18.00 hod. – účast asistenta

16.12.  - Valtice Galérie - Historický čtvrtek  v 18.00 hod.

18.12. - Břeclav - zasedání OVV v 14.00 hod.

27.12. - Bořetice - svěcení vína v 15.00 hod.  

 

 

LISTOPAD

 

2.11. - Praha Senát -  seminář „ Problematika sucha a pitné vody „ v 9.00 hod

          Sedlec - předsednictvo ZD Sedlec  v 7.30 hod.

           Skalský dvůr - setkání zemědělských podnikatelů na téma „ České zemědělství v horských

           a podhorských oblastech“  v  18.00 hod.

3.11. - Valtice  zámek - představenstvo Svazu vinařů ve  13.00 hod.

4.11. - Praha  Úřad vlády  -  schůzka s předsedou vlády ve 13.30 hod.

5.11. - Praha  kancelář senátu -   schůzky k problematice zákona o ochraně spotřebitele.

          Praha  Senát - 16. schůze VHZD v 13.00 hod.

6. 11. - Praha  kancelář senátu  -  schůzka se zástupcem České společnosti rostlinolékařské

            p. Zapletalem v 8.15 hod.

          Praha   Senát  - setkání s předsedou Spolkové rady Rakouska v 9.00 hod.

8.-10.11 - Luxemburg - konference k „Fiskálnímu paktu“ v rámci předsednictva

9. 11. - Lednice  areál VŠ  - konference „Trvale udržitelné zemědělské hospodaření

            v aridních oblastech „ v 10.00 hod.

11.11. - Praha Senát - plánované zasedání Senátu v 9.00 hod.

3.11.  -  Hustopeče ul.Herbenova - členská schůze místní organizace Svazu tělesně postižených

             ve 14.00 hod.

             Mikulov  zámek - Svěcení vína ročníku 2015  v 16.00 hod.

16.11. -  Brno ul.Mečová 5  - tisková konference   v 10.00 hod.

16.11. - Břeclav Dělnický dům -  schůze  P OVV ČSSD v 16.30 hod.

                                                OVV ČSSD v 17.00 hod.

18.11. - Praha ul. Sněmovní -  zemědělská komise ČSSD v 13.30 hod.

19.11. - Praha hotel FLORET - 19. Zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova

             2007-2013 v 9.00 hod.    

             Praha   Senát - panelová diskuze na téma „ Novela zákona o vinohradnictví a kontrola

             dovozového vína z pohledu Ministerstva financí a Celní správy ČR“ v 15.00 hod.

21.11. - Tišnov ul. Mlýnská 152  Krajská konference ČSSD v 9.00 hod.

28.11. - Olomouc hotel Clarion   rozšířené zasedání ÚVV ČSSD v 9.00 hod.

            Hustopeče hotel Centrál  Den sociálních služeb Diakonie ČCE – středisko Betlém v 18.00 hod.

 

 

ŘÍJEN

 

1.10. – Břeclav -   Výjezdní zasedání Výboru pro hospodářství ,zemědělství a dopravu,

           Břeclav -    Slavnostní Den důchodců v Břeclavi   ve 14.00 hod. Dům školství

2.10. -  Praha  -     Monitorovací výbor Program rozvoje venkova  v 10.00 hod.

3.10.  - Valtice  -    Valtické vinobraní od 12.00 hod. na náměstí

5.10. – Praha  -  6. Konference na téma „ Labe jako brána České republiky ke světovým

                        trhům – dopravní vazby mezi Českem, Polskem a Německem“

                        spolupořádaná Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu a

                        Hospodářskou komorou Hamburk, ve 14.00 hod .

7.10. -  Hustopeče – Den sociálních služeb od 10.00 hod.  – náměstí .

            Brno - Odborná debata na téma „Dopady sucha v České republice“ areál

            Mendelovy univerzity za účasti předsedy vlády B. Sobotky od 16.30 hod.

9.10. – Praha  -  5. Zasedání P ČSSD od 15.00 hod. Lidový dům

12.-13.10. Praha - Výjezdní zasedání Senátorského klubu ČSSD

14.10.  -  Praha - Monitorovací výbor „Program pro rozvoj venkova“ v budově Ministerstva zemědělství

               v 9.00 hod.

19.10.  -  Břeclav - Schůze P OVV a OVV od 16.30 hod. Dělnický dům

20.10. -  Praha -  Zasedání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu od  od 14.00 hod.

                          Slavnostní večeře podávaná místopředsedou Zd. Škromachem

                          pro Zemědělský výbor Arménské republiky  od 18.00 hod.

21.10. – Perná - Setkání domovů pro zdravotně postižené od 14.00 hod. – kult. Dům

22.10. -  Praha -  Schůze Senátu PČR od 9.00 hod.

                          Mistrovství ČR v somiliérství, pořádá Bohemia sekt 19.00 hod.

24.10.  - Břeclav - Okresní konference ČSSD  od 9.00 hod.

             Mikulov -  Mezinárodní Pálavský gulášfest od 10.00 hod.

25.10. – Mikulov  -  Okresní výstava exotického ptactva . ve 14.00 hod.

27.10. – Praha -   Seminář na téma „ Ekologizace státních hmotných rezerv – maso a masné výrobky"

                           spolupořádá VHZD se Správou státních hmotných rezerv ve 13.00 hod.

28.10. – Praha -  Účast na slavnostním zasedání ke“  Dni vzniku samostatného Československého státu“

                          na pozvání prezidenta republiky.

 

ZÁŘÍ

 

2.9. – Praha -   Zasedání  HV PSP  - v 10.15 hod

                       Zasedání  RV PSP  - v 15.00 hod.

3.9. - Praha – MZE ČR -Konference  na téma „ Podpůrná opatření pro organizace producentů v rámci

                        nové Společné zemědělské politiky a příležitosti pro ZD“ v 9.00 hod.  

5.9. - Praha -  Zasedání  Předsednictvo ČSSD v 7.00 hod.

                         Zasedání ÚVV ČSSD v 9.00 hod.

7.9. - Brno  - Klub zastupitelů města Brna Mečová 5 - tisková konference v 10.00 hod.

10.9. - Lednice – Oslava 30 výročí vzniku Zemědělské fakulty  MENDELU v 10.00 hod.

12.9. - Mikulov -  Pálavské vinobraní v 10.00 hod.

14.9. - Brno – BVV – 57. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu, zahájení v 18.30 hod.

15.9. – 18.9.     - Zahraniční pracovní  cesta VHZD do Arménské republiky

19.9. - Lednice – Gulášfest. – OVV Břeclav v  9.00 hod. 

                            Vyhodnocení  v 12-14.00 hod.

                           Lanžhot – stavění máje  v 15.30 hod.

22.9. - Břeclav  - Předsednictvo OVV- 16.30 hod.

                                                  OVV-  17.00 hod.

22.9. - Praha  -  Zasedání klubu ČSSD

23.9. - Praha  - Schůze Senátu

24.9. - Praha  -  Agrární komora ČR Seminář -„ Přínosy generelu vodního hospodářství  krajiny ČR

                          a integrovaného systému sledování sucha v zemědělství, lesnictví a vodním

                          hospodářství“ v 10.00 hod.  

             Mikulov – Družební setkání Klubu důchodců Mikulov a Zlín v 14.00 hod.

26.9. – Sedlec – Sedlecké vinobraní v 9.00 hod.

30.9. – Břeclav – Výjezdní zasedání VHZD v 10.30. hod        

 

 

SRPEN

 

7.8. – Mikulov – Festival zarážení hory 20.00 hod.              

8.8.  -  Mikulov – Festival Sousedé –folklorní soubory a pásma 14.00 hod.

        - Břeclav – Křest sportovní haly Ice Bors aréna 16.30 hod.

11.8. - Praha VHZD 13 schůze  10.00 hod

        - Praha – schůzka se zástupci obchod. řetězce 13.00 hod.              

        - Praha – schůzka s náměstkyní min. financí p. Hornochovou  k vinohradnickému zákonu  13.30 hod.                  

12.8. -  Praha – zasedání Senátu 9.00 hod.

20.8. -   Praha – Kulturní léto vystoupení folk. souboru Žižkovjánek a návštěva Senátu                    

26.8. -  Praha – Tradiční setkání senátorek a senátorů s vedoucími zastupitelských úřadů ČR

27.8. – České Budějovice – 42. Ročník výstavy Země živitelka

30.8. -  Brno – Jihomoravské dožínky

          -  Velké Pavlovice  - vinobraní 2015

 

ČERVENEC

 

5.7. - Festival sedleckých vín 2015  - zahájení 10.00 hod.

      -  Praha  - porada u premiéra k Zákonu o významné tržní síle – následuje tisková konference

17.7. - Národní festival Podyjí XVI. Ročník  Mikulov

18.7. -  Setkání pěveckých sborů Březí

23.7. -  Praha – Senát

24.7. -  Praha – pokračování jednání

25.7. -  Návštěva premiéra okresu Břeclav  - ž n ě   2015

25.7. -  vinařská Benátská noc – Sedlec – zahájení 17.00. hod.

 

 

ČERVEN

 

1.6.  -  Břeclav – schůzka  s voliči /p. Kaděrová /  10.00 hod.

2.6.  -  Praha – konference u příležitosti vzniku Úřadu pro ochranu osob. údajů 9.30 - 16.30 hod.

           Praha  - seminář k vinohradnickému zákonu – jehož úkolem je ochrana moravských vín

          Praha – Vítězové Valtických vinných trhů v senátu 17.00 hod.

3.6.  - Praha – Schůzka s Ministrem dopravy 16.00 hod.

          Praha – schůzka s voliči / p. Bílkovičová / 14.00 hod.

          Praha  - Koncert Pražské jaro 19.30 hod.

5.6.   - Praha – předsednictvo ČSSD 15.00 hod.

          Tvrdonice – slavnosti  19.00 hod.

           Mikulov – XV. Jazzový večer   Krautgartnerová  17.00 hod.

6.6.  -  Tvrdonice – slavnostní ukončení slavností

10.6. - Břeclav – cykloběh za ČR bez drog   10.00 hod.

11.6.  - Praha -  Jednání s Gruzínským  ministrem zemědělství  9.00 hod.

           Praha – zasedání valné hromady Potravinářské komory ČR  15.00 hod.

14.6.  - Břeclav – šachový turnaj pod záštitou senátora Hajdy  13.00 hod -  Sulovský

15.6.  - Hodonín  -kuželkový turnaj SD ČR MO Mikulov

           Břeclav – schůze MO ČSSD  18.00 hod.

16.6. -  Praha – zasedání VHZD 9.00 hod.

17.6. -  Praha  - 9. Schůze Senátu  10.00 hod.

18.6. -  Praha  - Jednání s premiérem k problematice biopaliv  12.00 hod.

19.6. -  Brno – Den Policie ČR -  Náměstí svobody  14.00 hod.

20.6. -  Klentnice – Den otevřených dveří – SRDCE V DOMĚ   10.00 hod.

22.6. -  Pohořelice – VH  Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R52-  15.00 hod.

23.6. -  Horní Věstonice – turnaj v dívčí kopané Zákl. škol  pod záštitou senátora

25.6. -  Brno  - Celostátní výstava zvířectva  - Výstaviště

            Valtice – slavnostní otevření jízdárny    19.30. hod.  + koncert

30.6. -  Břeclav – předžňový aktiv agrární komory ČR

 

 

KVĚTEN

 

1.5.- Výstava vín Pohořelice

        Oslava 1. Máje Pohansko

2.5. - Výstava vín Hustopeče

3.5. - Slavnostní otevření Chráněného bydlení MIRANDIE v Brumovicích

5.5. - Jednání se Svazem vinařů o novém vinohradnickém zákonu

7.5. -  Oslava Den matek Mikulov

         Výstava Galerie 7 Mikulov

8.5. -  Valtické vinné trhy

          Ústřední kolo soutěže ZUŠ Mikulov

9.5. -  Výstava vín Popice

          Výstava vín  Horní Věstonice

12.5. - 9.schůze Výboru pro hospod. zeměděl. a dopravu  Praha

          Jednání se Svazem podnikatelů a soukromníků o připravované evidenci el. Tržeb

13.5. - Zasedání Senátu

14.5. - Pokračování zasedání Senátu

          Zasedání Potravinářské komory k otázce kvality potravin

15.5. - Výstava vín LVA Lednice

16.5. - Výstava vín Milovice

          Národopisný soubor Hrozének Bulhary

22.5. - Zasedání Zemědělského svazu ČR Hodonín

23.5. - Výstava vín Přibice

          Mikulovské vinné trhy

25.5. - Schůze MO ČSSD Mikulov

26.5. - Žofínské fórum Praha

          Vernisáž př. Fr. Vargy Praha

27.5. - IPFO – slavnostní představení nové platformy výrobců, dodavatelů, distributorů a prodejců  Praha

30.5. - XVIII. Ročník Mezinárodního závodu jízdních policií  Brno

 

 

DUBEN

 

4. 4. –  Výstava vín – Pavlov

Výstava vín Zaječí

  5. 4. - Výstava vín – Bořetice

Výstava vín – Uherčice

  8. 4. - Národní vinařské centrum  - návštěva Bratislavy

11. 4. – Jednání Předsednictva a ÚVV ČSSD – Praha

14. 4. - Návštěva VHZD v ČNB 

Jednání VHZD v Senátu – viz. program zasedání

16. 4.  -Pietní akt k 70. výročí osvobození Břeclavi

17. 4. - XIII. VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE

18. 4. - Výstava vín – Brumovice

21. 4. - Seminář VHZD  ke kontrole vín s Celní správou a MF ČR - Senát PČR

25. 4. - Výstava vín – Lednice

27. 4.  -Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova – výjezdní zasedání Dvůr Králové

30. 4. - Slavnostní zahájení rekonstrukce Chorvatského domu - Jevišovka

 

BŘEZEN

 

2. 3. – Tisková konference hejtmana Michala Haška, senátora Jana Hajdy a prezidenta Svazu vinařů Tibora Nyitraye k aktuální situaci vinařství v ČR

4. 3.  -  MDŽ Senior klub Mikulov

5. 3.  -  Pracovní snídaně premiéra s poradenským sborem, Úřad vlády, Praha

            Vyhlášení nejlepšího sportovce Jihomoravského kraje Brno

6. 3.  - Pietní akt 165. výročí narození T. G. Masaryka Břeclav

           Zasedání Národního vinařského centra Valtice

7. 3.  - Výstava vín – Zámek Mikulov

            Výstava vín – Kobylí

            Výstava vín – Charvatská Nová Ves

10. 3. – Předsednictvo Zemědělská komise ČSSD, Poslanecká sněmovna PČR, Praha

11. 3.  - Jednání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR

            Výroční členská schůze Svazu důchodců Mikulov

            Burza - Senior klub Mikulov

13. - 14. 3.  – 38. sjezd ČSSD v Praze

14. 3. - Výstava vín – Poštorná

            Výstava vín – Lanžhot

            Výstava vín – Vranovice

17. 3.  – Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, Senát PČR, Praha

            Slavnostní zahájení výstavy obrazů malíře Antonína Vojtka v Senátu PČR, Praha  

18. 3.  -Schůze Senátu PČR

            Josefská zábava – Senior klub Mikulov

21. 3. - Výstava vín – Sedlec

            Výstava vín – Březí

            Výstava vín – Horní Bojanovice

23. 3.  -Jednání OVV ČSSD Břeclav

26. 3. - Podnikatelské setkání OHK – Hotel IMOS Břeclav

27. 3. - Senátorský košt vín – Dělnický dům Břeclav

28. 3. - Výstava vín – Starovice

            Výstava vín - Bulhary

 

 

ÚNOR

 

2.2.  -  Seminář k integrovanému systému sledování sucha – Senát PČR

          OVV ČSSD – Břeclav

6.2.  -  Ples LŠU – Mikulov

7.2.  -  Výstava vín – Křepice

9.2.  -  Vyhlášení soutěže Žena regionu – Ludmila Kobzíková

10.2. – Vinařské setkání Moravínu – Hustopeče (školení vinařů)

11.2. -  Jednání s předsedou vlády k zákonu o Významné tržní síle

14.2. -  Soutěž v kolové – Šitbořice

15.2. -  Výstava vín – Velké Němčice

18.2. -  Jednání s předsedou vlády

19.2. -  Veletrh Holiday World – Brno

20.2. -  Společenský večer – Svaz důchodců Břeclav

24.2. -  Vyhlášení výsledků pozemkových úprav – Praha

28.2. -  Salon vín – slavnostní otevření Valtice

            Výstava vín – Tvrdonice

 

LEDEN

 

 

8.1. -  Setkání senátorů s novináři - Senát PČR

9.1. -  Vyhlášení Šampiona Salonu vín 2015 - Mikulov

13.1. – Zasedání Výboru pro hospodářství zemědělství a dopravu Senátu

14.1. -  Jednání Senátu PČR

            Výroční schůze Klubu Seniorů Mikulov

15.1. -  Regiotour Výstaviště Brno

16.1. -  Vyhlášení sportovce roku 2014 – Břeclav

21.1. -  Zemědělská komise ČSSD

23.1. -  Ples AK ČR – Žofín Praha

            Ples ČSSD - Břeclav

24.1. -  Vyhlášení nejlepších fotbalistů roku 2014 – Boleradice

26.1. -  Tisková konference – Brno

28.1. -  Maškarní bál – Senior klub Mikulov

31.1. -  Košt zelí - Pohořelice