Den matek

Na osobní pozvání  Svazu důchodců ČR Místní organizace Břeclav  se senátor Ing. HAJDA zúčastnil dne

4.května 2017 oslavy“ Dne matek“ v Domě školství v Břeclavi.

Zde ve svém příspěvku přivítal všechny přítomné a poděkoval všem ženám za jejich přínos pro naši společnost a popřál jim do dalších let pevné zdraví a hodně pohody.