Den seniorů v Břeclavi

U  příležitosti “ Dne seniorů“ se senátor Ing. Jan HAJDA zúčastnil  , tak jako každý rok , setkání seniorů , které se uskutečnilo dne 6.října 2016 v Domu školství v Břeclavi.  Tuto akci zorganizoval Svaz důchodců ČR Místní organizace Břeclav. V rámci kulturního programu vystoupili žáci LŠU Břeclav a k poslechu a tanci zahrál p. Vepřek. V závěru akce proběhlo tradiční losování dárků z koule štěstí, do které přispěl i senátor Ing. Hajda.

Této tradiční akce se zúčastnili i další pozvaní hosté,  poslanec Ing. J. Petrů a zástupci města Břeclavi.

 Senátor Ing. Hajda  pozdravil  všechny účastníky, kterým popřál hodně zdraví, pohody a příjemné prožití této kulturní akce.

Po skončení kulturního programu zodpovídal na dotazy seniorů k jejich problémům, vinohradnickému zákonu a k nastávajícím volbám .