Tisková zpráva - Důsledky sucha a mrazu v okrese Břeclav

Hospodaření zemědělců na okrese Břeclav je v letošním roce postiženo mimořádně nepříznivými klimatickými podmínkami. Po tvrdé a suché zimě, která přinesla vláhový deficit, se situace nezměnila ani v jarním období. Porosty obilovin, řepky a slunečnice jsou  výrazně postiženy suchem a řada porostů byla zlikvidována poněvadž neskýtá záruku ani minimálního výnosu.

Významné škody hlásí také rybníkáři. V současné době již chybí v rybnících 1/3 zásoby vody, což má negativní dopad nejen na rybí obsádku, ale i na další zásobování krajiny vodou.

Výrazně negativně je ovlivněna zejména výroba objemných krmiv pro skot, neboť víceletých pícnin, především vojtěšky, se v první seči sklidilo pouze 30% průměrného výnosu. Chovatelé skotu tedy s obavami vzhlížejí k možnostem zabezpečit výživu pro zimní období, a proto uvažují o zesenážování některých porostů pšenice a ječmene. Celkový finanční výpadek u obilovin se očekává ve výši cca 500 mil. Kč.

Nepříznivá situace je rovněž u ovoce a révy vinné, plodin typických pro okres Břeclav. Dvojí jarní mrazíky (na velikonoce a 18.05.2012) prakticky zlikvidovaly úrodu meruněk a jablek. Porosty vinic pak poškodily asi ze 30%. U speciálních plodin a vinic se očekává finanční výpadek ve výši cca 500 mil. Kč.

Předseda Okresní agrární komory Břeclav pozval na pátek 01.06.2012 náměstka ministra zemědělství Hlaváčka, aby se na místě seznámil s touto kritickou situací.

Je zřejmé, že tato situace bude mít velmi závažné negativní dopady nejen na ekonomickou situaci zemědělských podniků, ale také na zaměstnanost na venkově. Jedině finanční pomoct Ministerstva zemědělství může zmírnit katastrofální dopady sucha na hospodaření zemědělských podniků a života na venkově.

Pamětníci situaci v oblasti sucha na venkově srovnávají s rokem 1947.

 

Ing. Jan Hajda v.r.

Předseda představenstva Okresní agrární komory Břeclav