Informace ze 13. schůze Senátu PČR dne 26. 10. 2011

Na zasedání Senátu Parlamentu ČR dne 26. října 2011 senátor Jana Hajda byl zpravodajem k senátnímu tisku č. 216 - Návrh zákona o ekologickém zemědělství a senátnímu tisku č. 217 - Návrh zákona o Pozemkovém fondu ČR.Oba zákony byly Senátem schváleny.

Zákon o Pozemkovém fondu ČR zabezpečí konfinancování programu rozvoje venkovat a řešení problematiky upadajícího chovu prasat.

U novely zákona o ekologickém zemědělství senátor Jan Hajda vytkl novému ministru zemědělství Petru Bendlovi, že bylo zneužito v době působení ministra Petra Gandaloviče na tomto resortu určitou skupinou podnikatelů pro laciné získání dotací. Dále zdůraznil, že ekologické dotace by měly brát pouze zemědělci, kteří produkují ekologické potraviny. Ministr Petr Bendl ve svém vystoupení poté prohlásil, že se bude touto situací zabývat.