Jednání na Maltě

Senátor Ing. Jan HAJDA se zúčastnil jako předseda Výboru pro hospodářství  zemědělství a dopravu, zasedání EU na Maltě, které se zabývalo dopadem klimatických změn na financování EU včetně dopadu na podnikatelské prostředí, především v oblasti průmyslu a stavebnictví.