Jednání s I. náměstkem ministra financí ČR ke spotřební dani u tichého vína

Ve středu dne 27. června 2012 proběhlo jednání na Ministerstvu financí ČR za účasti senátora Jana Hajdy, předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR a RNDr. Ladislava Minčiče, CSc., MBA., I. náměstka ministra financí ČR.

Vzhledem k nejednotným názorům na spotřební daň u tichého vína bylo domluveno, že jednání bude pokračovat dne 19. července 2012 za přítomnosti nově zvoleného předsedy Svazu vinařů Čech a Moravy JUDr. Tibora Nyitraye.