Jednání senátora Hajdy s ministrem Kalouskem

Ve čtvrtek 15.11.2012 jednal senátor Hajda s ministrem financí Miroslavem Kalouskem. Předmětem jednání byly 2 body:

 

1, Řešení pomoci zemědělcům, nepříznivých dopadů především sucha na výrobu obilovin ( na Jižní Moravě výpadek v tržbách cca 5 mil.Kč.) V závěru se obě strany dohodly, že Ministerstvo financí je ochotno řešit nepříznivou situaci zemědělců do výše 750 mil.Kč, ovšem požaduje po Ministerstvu zemědělství relevantní doklady.

 

2, Dalším bodem jednání byla otázka spotřební daně na tiché víno.

Senátor Hajda předložil vyčíslení dopadu na české a moravské vinaře.

Ministr Kalousek argumenty vinařů vnímá a pricipiálně nechce zhoršit postavení českých a moravských vinařů ve vztahu k dováženým vínům zahraničních producentů. O této otázce se bude dále jednat.

 

Výbor pro hospodářství zemědělství a dopravu jehož předsedou je senátor Hajda uspořádal rovněž 15.11.2012 Konferenci, která se zabývala dopady zavedení spotřební daně z tichého vína na podnikatelské prostředí s vínem. Na konferenci se zúčastnily pracovníci Ministerstva financí(1.náměstek MF Minčič) Genarálního ředitelství cel, Ministerstva zemědělství, zástupci zpracovatelů vína a vinařská veřejnost.

Rovněž na konferenci byl přijat závěr, že jakékoliv řešení při zavedení spotřební daně na víno by nemělo poškodit české a moravské vinaře.

Svaz vinařů předloží podrobnou analýzu ekonomických dopadů.