Konference o rozvoji vztahů mezi ČR a Rakouskem

V pondělí 4. 4. 2016 se v jihočeských Slavonicích konala konference o rozvoji vztahů mezi ČR a Rakouskem se zaměřením na příhraniční spolupráci. Iniciátory byly Senát, Spolková rada a česká diplomacie, setkání se uskutečnilo v bezprostřední blízkosti hranice.

Akce se zúčastnili šéfové horních komor obou parlamentů, trojice českých hejtmanů a šéfové zemských sněmů Horního a Dolního Rakouska, velvyslanci a starostové příhraničních obcí. Hovořili především o spolupráci na úrovni konkrétních realizovaných nebo plánovaných projektů, zejména v oblasti dopravní infrastruktury, zajištění bezpečnosti hranic, školství, zdravotnictví nebo životního prostředí.

Zástupci samospráv na konferenci popsali úspěšné společné projekty, mezi jinými výuku češtiny v rakouských školách a němčiny v českých a moravských, budování cyklostezek propojujících turistické cíle obou zemí nebo lednovou dohodu o přeshraničních zásazích záchranářů.