Konference "Situace v odborném školství v zemědělství"

V pondělí 13. 5. 2013 v Senátu PČR se uskutečnila konference na téma: SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ, který spolupořádal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR se Zemědělský svazem ČR.
 
 
 
 
Na konferenci byly diskutovány současné problémy zemědělského odborného vzdělávání a možné směry jejich řešení. Za Ministerstvo zemědělství ČR se konference zúčastnil náměstek ministra pro úsek zemědělských komodit, výzkumu a poradenství RNDr. Jiří MACH, který seznámil hosty s postojem ministerstva k zemědělskému školství v souvislosti s nedávno představenou zemědělskou koncepcí.
 
 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zastoupil vedoucí oddělení středního vzdělávání Ing. Petr BANNERT, Ph.D., který své vystoupení zaměřil na budoucnost odborného školství.