Legislativní a nelegislativní opatření proti nelegálnímu obchodu s vínem a koordinovaný postup

Dne 21. dubna 2015 proběhl v Senátu seminář na téma: „„Legislativní a nelegislativní opatření proti nelegálnímu obchodu s vínem a koordinovaný postup“, který pořádal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu.

Na semináři, který zahájil předseda výboru senátor Jan Hajda, kompetence, současné možnosti, činnost, navržená opatření a možná další opatření prezentovali náměstkyně ministra financí Simona Hornochová, generální ředitel Generálního ředitelství cel Petr Kašpar, ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce Martin Klanica a vrchní ředitel Sekce zemědělských komodit Ministerstva zemědělství Petr Jílek. Poté následovala obsáhlá diskuse výše uvedených s představiteli vinařských svazů ČR. Fotky z akce si můžete prohlédnout zde.