Návrh zákona o povinném značení lihu projednal Senát Parlamentu ČR ve čtvrtek dne 12. září 2013

Jde o nový zákon, který byl vypracován a navržen vládou zejména na základě usnesení vlády ze dne 3. října 2013 k realizaci plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami. Vládou deklarovaným účelem je zamezit nelegální výrobě lihu, daňovým únikům a ochránit konečného spotřebitele.

 

Oproti dosavadnímu zákonu o povinném značení lihu, který se zároveň zrušuje, se zejména navrhuje:

•   nová definice neznačeného lihu a explicitní zákaz nakládání s neznačeným lihem;

•   snížit limit objemu spotřebitelského balení lihu na 1 litr; v případě nádoby ze skla se povoluje až 3 litrové spotřebitelské balení;

•   stanovit pravidla pro rozlévání lihovin v restauračních a jiných obdobných zařízeních;

•   změny v povinné registraci osob povinných značit líh spočívající zejména ve stanovení kauce ve výši 5 000 000 Kč (viz dále sub. III - ke  změnám provedeným v PS);

•   zavést nové generace kontrolních pásek;

•   povinnost instalovat kamerový systém na místech značení lihu;

 

Senátor Jan Hajda v roli garančního zpravodaje zákon zkritizoval jako nedostačující a navrhl, proto doprovodné usnesení v tomto znění:

 

Senát Parlamentu ČR:

  • projednal a schválil „zákon o povinném značení lihu“, který ve schválené podobě je jen minimálním příspěvkem pro řešení šedé ekonomiky v této oblasti;
  • vyzývá vládu České republiky k doplnění a úpravě zákona v následujících oblastech:
  1. Řešit otázku evidence pohybu a užití methylalkoholu, který byl v roce 2010 vyňat z evidence jedů.
  2. Stanovit a kontrolovat minimální cenu tvrdého alkoholu. Ta musí zahrnovat DPH, SPD + výrobní náklady.
  3. Zavést povinnost průběžné evidence nákupu a prodeje zboží u prodejců a restaurací. To znamená zavedení registračních pokladen. (Je potřeba odbourat stav, kdy restaurace nakoupí na začátku roku několik lahví, a ty potom „prodává celý rok“.)
  4. Přehodnotit systém kaucí, který je v současné podobě necitlivý k menším výrobcům a povede ke zmaření mnoha investic. (Řešit urychleně novelou zákona.)