Návrh zákona o prodejní době

Senát PČR na svém červnovém zasedání schválil zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. Tento zákon zakazuje prodej o těchto státních svátcích a ostatních svátcích:

A, 1.leden – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok                              

B, Velikonoční pondělí

C, 8.květen – Den vítězství

D, 28.září – Den české státnosti

E, 28.říjen – Den vzniku samostatného Československého státu

F, 25.prosinec – 1.svátek vánoční

G, 26.prosinec – 2.svátek vánoční

     Navrhovaný zákon upravuje prodejní dobu tak, aby byl stanoven obecný zákaz prodejní doby ve vyjmenované svátky. Zákon se bude týkat prodejen jejíž plocha přesahuje 200 m2 a pochopitelně nebude se týkat čerpacích stanic, lékáren, letištních prodejen apod.

    Zákon má umožnit zaměstnancům velkoobchodu a maloobchodu trávit tyto svátky s rodinou apod. Takto je to obvyklé ve většině západoevropských zemích.

Zpravodajem byl senátor Ing. Jan Hajda