Panelová diskuze „CO JE POTŘEBA PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY KONTROLY KVALITY VÍN?“

Ve středu dne 29. května 2013 spolupořádal odbornou panelovou diskusi Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR se společností  Valtické vinné trhy na téma: „co je potřeba pro zvýšení efektivity kontroly kvality vín?“.

 

Jednání se uskutečnilo pod vedení senátora J. Hajdy a dále za odborné účasti RNDr. J. MACHA, náměstka ministra zemědělství ČR; Ing. A. KrálíčkA za MZE ČR, Ing. F. Mádla za Svaz vinařů ČR; Mgr. D.  Šťastného za Českomoravský svaz vinařských podniků; Ing. J.  Šebesty za Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci a Ing. Bc. J. Danielové za Generální ředitelství cel.