POMOC PRO SPOLEČNOST FOSFA a.s., Břeclav

Senátor Jan Hajda inicioval schůzku u Jaroslava Demla, náměstka ministra dopravy ČR za účelem prodloužení projednání dopravní výjimky ještě na 3 roky pro a.s. FOSFA, která dováží do České republiky z Kazachstánu pro další zpracování žlutý fosfor, který je klasifikován pro účely přepravy jako nebezpečný produkt.