Pracovní oběd s prezidentem Milošem Zemanem.

V pondělí dne 25.1.2016 se senátor Ing. Jan Hajda zúčastnil oběda s prezidentem České republiky Milošem Zemanem.

Senátor Ing. Hajda informoval pana prezidenta o problémech našeho okresu na  úseku zemědělství a dopravy.

Na úseku  zemědělství p. prezidenta informoval o problematice vinohradnictví a problematice závlah a na úseku dopravy o důležitosti dokončení dálnice  R 52 a obchvatu města Břeclavi.