Pracovní setkání senátora Jana Hajdy s náměstkyní ministra zemědělství Ing. Špalkovou

Ve čtvrtek 10.1.2013 jednal senátor Hajda s náměstkyní ministra zemědělství Ing. Špalkovou o 2 problémech:

 

1) Je třeba, aby Ministerstvo zemědělství předalo do Bruselu žádost o notifikaci pro řešení ekonomických výpadků v důsledku sucha na Jižní Moravě (výpadek činí 5 mld.Kč v tržbách, Ministerstvo financí přislíbilo 750 mil.Kč)

 

2) Předseda Výboru pro hospodářství zemědělství a dopravu Senátu PČR chce znát reálný stav vyjednávání společné zemědělské politiky na roky 2014 až

2020 tak, aby při jednání v únoru v Irsku (Irsko nyní předsedá EU) na zasedání předsedů zemědělských výborů podporoval a hájil stanovisko a pozici ČR.