Problematika poštovních služeb, jejich současná a budoucí situace

Zákon o liberalizaci poštovních služeb, v té podobě jak přišel, byl pro Senát PČR nepřijatelný. Nerespektoval pozici České pošty, která zabezpečuje obslužnost a doručování do nejvzdálenějších míst v České republice. Výhodou „kamenných“ pošt je, že jejich pracovníci jsou ochotni předat zásilky řadě občanů, kteří pracují mimo obec i ve večerních hodinách apod. Představa zrušení pošt s tím, že budou nahrazeny vozy provozovatelů, kteří na určitou hodinu dorazí na vesnici a předají poštovní zásilky, důchody apod. je nepřijatelná.

Je zřejmé, že vláda musí zaručit všem občanům obslužnost a cenovou srovnatelnost poštovních služeb ať se jedná o město či venkov. Není možné, aby některý provozovatel vykonával tyto služby jen ve městech.
Z tohoto titulu jako zpravodaj, což podpořil i výbor, jsem ve spolupráci s poslanci, zástupci Ministerstva průmyslu a obchody, zpracoval pozměňovací návrh, který ukládá:
1)     povinnost vládě zabezpečit dostupnost poštovních služeb všem občanům i ve vzdálených lokalitách;
2)     jednoznačnou identifikaci zásilek, aby bylo jasné, kdo je provozovatel;
3)     všem provozovatelům, kteří dosáhnou tržeb vyšších jak 3 mil. Kč přispívat do kompenzačního fondu. Z tohoto fondu by měly být následně hrazeny zvýšené náklady těm, kteří zabezpečují obslužnost ve vzdálených lokalitách za logicky vyšší náklady.
 
Dle mého názoru je nutné po dobu 5 let uplatňovat tato kritéria, než dojde k plné liberalizaci poštovních služeb.