Rozhovor Jana Hajdy pro Agrární obzor a Potravinářský obzor 2015

1/ Pane senátore, přejeme Vám hodně štěstí do nového roku. A na úvod bychom se rádi zeptali, jak bilancujete rok 2014 z hlediska rozvoje zemědělství v České republice, byl to úspěšný rok?

 

Rok 2014 považuji pro zemědělce za úspěšný. Mimo dobré úrody řepky a obilovin došlo ke stabilizaci trhu, přijal se zákon o potravinách a další podpůrné zákony, kterými vláda a parlament prokázaly vztah k českým producentům potravin. První půlrok koaliční strany na základě vládního programu pracovaly na tvorbě zásad SZP pro období 2015 – 2020.

Nejen jako aktivní zemědělec, ale i jako člen vyjednávacího týmu za ČSSD, pozitivně hodnotím, že byly, dle mého názoru poprvé, respektovány připomínky a stanoviska nevládních organizací, které budou vlastní zemědělskou politiku zajišťovat.

 

2/ Letos to bude již 11 let, co naše země vstoupila do Evropské unie. Již tehdy jste byl skeptický, pokud jde o vyjednané vstupní podmínky pro naše farmáře. Potvrdily se vaše obavy?

 

Moje obavy se bohužel potvrdily. V řadě komodit ztratila Česká republika soběstačnost; čeští producenti potravin byli nahrazeni zahraničními, a to s veškerými dopady na využití přírodních zdrojů a zaměstnanost na vesnici. Došlo např. k poklesu produkce prasat o 50 %, dále k poklesu produkce drůbeže, zeleniny, ovoce apod. Na této situaci se výrazně podílelo kádrové obsazení Ministerstva zemědělství za pravicových vlád, teprve s nástupem ministra Tomana došlo k zásadnímu obratu.

 

3/ Abychom nebyli jen negativní, je něco, co považujete za úspěch našeho zemědělství v tomto období?

 

Ano, za úspěch považuji výborné výsledky v chovu dojnic včetně výborné užitkovosti, dále pak výsledky ve vinařství, kde spotřeba vína na jednoho obyvatele stoupla z 10 na 20 litrů za rok, k čemuž přispěla kvalitní práce Svazu vinařů a Vinařského fondu.

 

4/ Na jižní Moravě, kde jste kandidoval, prakticky skončilo zelinářství, ruší se sady, živočišná výroba. Je ještě šance na obnovení nebo nás zcela pohltí potraviny ze zahraniční nadprodukce?

 

Šance na obnovení výroby je jen částečná - muselo by se dořešit především využití závlah pro stávající producenty ovoce a zeleniny či rovnost při obchodních dodávkách do supermarketů. K tomuto je ze strany ČSSD připraven zákon o významné tržní síle, na kterém intenzivně spolupracovala Potravinářská komora.

 

5/ Jste také vinař a dlouhá léta jste vedl Zemědělské družstvo Sedlec, které se zabývá výrobou vína. Jak hodnotíte aktuální stav našeho vinařství? Co je v pořádku a co by se mělo zlepšit?

 

Vinaři odvedli obrovský kus práce, na jižní Moravě se vysadilo 7 tisíc hektarů vinic, které přispívají k zaměstnanosti. Vinaři disponují moderními technologiemi, které zaručují kvalitu vín, což dokládají úspěchy moravských vinařů na různých mezinárodních soutěžích a výstavách.

Pokud by se něco mělo zlepšit, tak je to především přístup státu k podvodům při dovozu zahraničních vín různé kvality, která jsou deklarována jako moravská.

 

6/ Vinaři sami poukazují na složitou legislativu, která jim brání v rozvoji podnikání, zatímco dovozci vína „vesele“ dovážejí a nějakou legislativu neřeší. Podniknete nebo jste již podnikl v tomto směru nějaké konkrétní kroky, aby se zamezilo velkým daňovým únikům?

 

 

Vinaři mají v tomto směru pravdu. V současné době pracuje komise, tvořená pracovníky Ministerstva zemědělství, Ministerstva financí, Celního úřadu, Potravinářské inspekce, která by měla přijmout závěry, jež budou situaci na trhu, a to včetně daňových úniků, řešit. Jako předseda VHZD s uvedenými zástupci pravidelně jednám. V průběhu měsíce ledna budeme s prezidentem svazu vinařů Dr. Nyitrayem vést zásadní jednání na Ministerstvu financí (pro představu - odhad daňového úniku, jenom v DPH, činí cca 1 mld. Kč.)

 

7/ V poslední době se hodně hovoří o dovozu potravin ze zemí, kde se pěstují GMO plodiny a z nich vyrábějí potraviny nebo jsou zkrmovány hospodářskými zvířaty, jejichž maso pak putuje i k našim konzumentům. Má podle vás Česká republika dostatečnou kontrolu těchto výrobků? Například Rusko nebo Maďarsko se proti GMO potravinám velmi striktně brání, jak jsme na tom my?

 

Domnívám se, že zákony přijaté na úseku ochrany spotřebitele jsou na velmi dobré evropské úrovni. Spotřebitelům umožňují, aby byli chráněni nejen proti potravinám GMO, ale taktéž proti všem nekvalitním potravinám. Tuto situaci jasně dokumentuje dobrá práce Potravinářské inspekce, která spotřebitelům pravidelně a včas podává informace o tom, jaké potraviny není záhodno kupovat.

 

8/ Na závěr osobní dotaz – jak oslavil senátor Jan Hajda Vánoce a Silvestra2014? Co vám udělalo radost pod stromečkem a čím jste si jako vinař připil na Nový rok 2015?

 

Po velmi náročném pracovním roce jsem Vánoce a Silvestr prožil v kruhu rodinném a na úspěchy v novém roce, které tímto přeji nejen „svým“ vinařům, ale taktéž všem obyvatelům ČR, jsem připil Ryzlinkem rýnským.

 

Děkujeme za rozhovor.