Rozhovor s Janem Hajdou

Do Senátu jste byl zvolen před šesti lety. S jakými představami jste vstupoval do Valdštejnského paláce?

Předsevzal jsem si, že budu co nejlépe pracovat pro své voliče. Zastupuji region Břeclavsko, což je jedna z chudších oblastí naší republiky s velkou nezaměstnaností, na jedno volné místo připadá 35 zájemců o práci. Jsou zde všeobecně nižší výdělky, lidé se zabývají převážně zemědělstvím. Chtěl jsem také přispět k tvorbě rozumné zemědělské politiky.

Jak se Vaše tehdejší představy lišily od reality? Čím Vás práce v Senátu překvapila? Nebyl jste zklamán?
Zklamán jsem byl, máte pravdu, a to hlavně tím, jak pomalu jde legislativní proces. Jak dlouho trvá, než se nějaká myšlenka zhmotní ve funkční zákon. Mrzí mě také, když do Senátu v současné době přicházejí reformní zákony, které velmi silně doléhají na naše občany, snižují jejich životní úroveň. My zde v Senátu se snažíme je buď poopravit, nebo úplně zamítnout.  Myslím, že i díky Senátu nevládne v této společnosti chaos, neboť hodně zákonů, které jsou poznamenány v Poslanecké sněmovně tzv. lidovou tvořivostí, upravíme, což je ta pravá role Senátu. Například zákon o zdanění loterií, o obnovitelných zdrojích energie, zákon o veřejných zakázkách. V Senátu nyní existuje velká vnitřní síla špatné zákony napravit. 
 
_e1o9103.jpg
 
Co v Senátu považujete za svůj největší dosavadní úspěch?
Jsem velmi hrdý na to, že se mi podařilo zabránit zavedení spotřební daně na víno. Tato daň neexistuje v žádné evropské zemi. Zavedli ji sice na Slovensku nebo v Maďarsku, ale hned po roce od ní ustoupili, když zjistili, že náklady na její realizaci byly vyšší než samotný finanční efekt. Mně se podařilo již za ministra financí Eduarda Janoty v období přípravy zákona v expertních týmech tento nápad negovat.
 
Ale současný ministr financí Miroslav Kalousek tuto daň opět prosazuje. To Vás tedy čeká zase další práce.
To máte pravdu, ale my u nás na výboru bojujeme stále. Například když se projednával návrh zákona o prodeji státní zemědělské půdy. Bránili jsme myšlenku Josefa Luxe, aby Češi měli předkupní právo na pozemky. Máme totiž zkušenosti, že pokud půdu vlastní cizinci, často omezují práva místních obyvatel. A nyní pan ministr Petr Bendl chce opět toto předkupní právo zrušit. To se mi vůbec nelíbí. Nechci být hostem ve vlastní zemi.
 
Pracujete jako předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Jaké jsou cíle Vašeho výboru v tomto funkčním období? Jaké máte plány?
Ve výboru se kromě agendy projednávání zákonů věnujeme aktivně také problematice společné zemědělské politiky. Jednali jsem s osmi partnerskými parlamentními výbory, snažíme se ujasnit si své názory, abychom na evropské úrovni postupovali jednotně. A co se týče projednávaných zákonů, náš výbor má svůj podíl i na tom, že se zakázala výstavba fotovoltaických elektráren na zemědělské půdě, že se může pěstovat řepka v rámci využití půdního fondu nebo že zelenou dostanou bioplynové elektrárny, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Zemědělcům tak bude umožněno využití biomasy a odpadů živočišné výroby pro výstavbu bioplynových elektráren, z nichž elektřina je mnohonásobně levnější než z fotovoltaických. Za úspěch považuji také to, že náš výbor v Senátu prosadil zákon o významné tržní síle, která reguluje chování obchodních řetězců k českým výrobcům potravin. Obchodní řetězce totiž velmi často naše výrobce doslova šikanovaly, jako když například požadovaly, aby si majitelé pekáren jezdili pro neprodané pečivo po desáté hodině večerní, aby si zboží sami skládali do regálů nebo aby platili tzv. pultovné. To vše a ještě další nesmysly jsme v Senátu novelou zákona odstranili.
 
Rozumím, že nejblíže z problematiky výboru Vám je zemědělství. Mimo jiné jste řídil i konferenci k aktuálním problémům v zemědělství. Které potíže našeho zemědělství jsou podle Vás největší?
Největším problémem je neustálé snižování zemědělské výroby u nás a tím také snižování objemu výroby českých potravin. Naše země je stále více závislá na dovozu ze zahraničí. Mezinárodní společenství FAO, organizace OSN pro výrobu a zemědělství, stanovila, že každá země by měla být v 70 procentech soběstačná ve výrobě potravin. A to my dnes zdaleka nejsme. Například soběstačnost ve výrobě vepřového masa je u nás, v zemi, kde se prasata tradičně chovala, pouhých 50 %. Situace na trhu s vepřovým masem je špatná, stejně jako je to nyní s konzumními vejci.
 
  
Který obor v českém zemědělském segmentu je podle Vás nejúspěšnější?
Bez přemýšlení musím odpovědět, že jednoznačně vinařství. Vinařství u nás neprodělává, za posledních deset let se spotřeba na jednoho obyvatele zvedla z 10 litrů na dvojnásobek. Navíc se moravská vína velmi dobře prosazují na mezinárodním poli, čímž velkou měrou zvyšují náš zemědělský export.
 
A vy si myslíte, že vyšší spotřeba vína u nás je úspěch? Není to viděno očima bojovníka proti alkoholismu spíše negativum?
Ale kdeže, víno přece není alkohol! Víno je lék. Je to kulturní nápoj, který má prokazatelný vliv na zdraví člověka. Můj kolega v Senátu, profesor Jan Žaloudík, který se celý svůj profesní život zabývá onkologií, by Vám potvrdil, že víno je jediný produkt, který částečně tlumí a drží na uzdě rakovinové bujení.
 
Ale jako známý znalec a pěstitel vína jistě znáte rčení In vino veritas, in aqua sanitas? Podle toho je zdraví ve vodě, nikoliv ve víně.
Já na to mám svůj vlastní názor. Zdraví je ve vodě, ale je třeba do vody nalít trochu vína.   
 
Pocházíte ze Sedlce u Mikulova, kde místní družstvo, jehož jste také předsedou,  vyrábí známé sedlecké bílé víno. Můžete nám ho doporučit? A proč?
Ano, produkujeme hlavně bílé víno. Kvalitního bílého je totiž ve světě velký nedostatek. A právě u nás, na Moravě jsou bílá vína velmi kvalitní. I v sezoně, kdy je v létě hodně slunce, máme u nás noci studené, a tak naše vína mají velké buketní kvality. Jak já říkám, jsou sluncem slazená a nocí kořeněná.
 
 
Vaším regionem je jižní Morava. Pokud bych chtěla Velikonoce strávit právě zde, jakou oblast, jaké místo byste mi doporučil?
Zcela jistě Valticko-lednický areál, jehož součástí je i naše družstvo. Právě o Velikonocích se zde budou na cyklostezkách otvírat tradiční stánky, ve kterých budou vinaři dávat ochutnávat svoji produkci. Máme zde krásný kraj, spoustu cyklostezek a navíc to víno! Každý stánek má své zázemí, pergolu, posezení a od Velikonoc je pak otevřeno každý víkend, o prázdninách denně. V každém informačním středisku i na zámcích najdete podrobné mapičky pro cyklisty stejně jako v Národním vinařském centru Valtice, kde mají 100 nejlepších druhů vín z celé Moravy. Přijeďte, určitě se Vám bude u nás líbit.
 
 _e1o9107.jpg
 
Děkuji za pozvání, ale už dost o víně. V současné době se hodně hovoří o novele ústavy, kterou schválili jak poslanci, tak senátoři a která zavádí přímou volbu prezidenta. Je to podle Vás dobře, že se bude volit prezident přímo?
Jednoznačně ano. Jednak je to přání voličů a pak také po tom, co proběhla tak nedůstojným způsobem minulá volba hlavy státu, jsem jen rád, že prezidenta si budou volit občané sami.
 
Jaký by podle Vás byl ideální kandidát na českého prezidenta?
Měl by to být člověk, který bude mít výrazný morální kodex a svým jednáním bude pozitivně ovlivňovat naši společnost. Měl by také být komunikativní, aby dobře spolupracoval jak s Poslaneckou sněmovnou, tak i Senátem stejně jako s vládou.  
 
Máte nějaký svůj tip?
Žádné jméno Vám nyní neřeknu. Je jisté, že podpořím kandidáta ČSSD, který bude nominován na zasedání ústředního výboru naší strany v druhé polovině května.
 
V letošním roce končí Váš senátorský mandát. Budete ho v podzimních volbách obhajovat?
Ano, na podzim se budu snažit obhájit svůj senátorský mandát. Potěšilo mne, že jsem byl ve svém volebním obvodu jmenován jako jediný kandidát ČSSD, neměl jsem žádného soupeře, což jen posílilo mé odhodlání pracovat jako senátor ještě v dalším funkčním období.
 
Chtěl byste něco vzkázat svým voličům? 
Mí voliči jistě vědí, že jsem pro ně pracoval celých šest let. Vedle řešení regionálních problémů jsem se také aktivně zúčastňoval kulturních a společenských akcí ať už folklorních, spolkových nebo vinařských. Na tom jsem také postavil své volební heslo: Dejte svůj hlas jednomu z vás. Na rozdíl od mnoha jiných politiků jsem totiž opravdu velmi často mezi lidmi, zajímám se o jejich problémy, sdílím s nimi nejen jejich radosti, ale také starosti. Domnívám se také, že voliči oceňují také to, že jsem úspěšný i v Senátu. Vykonávám funkci předsedy výboru, pracoval jsem i v Komisi pro rozvoj venkova. Jsem členem několika orgánů při Ministerstvu zemědělství, jako například Ústřední komise pro pozemkové opravy, Monitorovacího výboru programu rozvoje venkova, pracuji také jako zástupce vinařů v Radě Vinařského fondu.
 
Kdybyste měl celý jeden volný den jen pro sebe. Jak byste ho využil?
Určitě bych ten čas strávil u sebe doma ve sklípku, který velmi zanedbávám. Obklopen přáteli by určitě došlo i na moravské lidové písničky.
 
 
A koho ze současníků byste nejraději do svého sklípku pozval?
Mám přátel hodně, nerad bych někoho urazil, kdybych ho ve výčtu opomenul, proto budu za všechny jmenovat jen jedno jméno: profesor Vilém Kraus, významný český odborník v oblasti vinařství a vinohradnictví.    
 
Kdybyste měl moc změnit v naší republice nějakou závažnou věc. Co byste si vybral?
Kdybych měl takovou moc, v první řadě bych vyřešil nezaměstnanost. Denně se na mne obrací několik lidí se žádostí o za městnání. Řeknu Vám, je to velký problém, jsem často svědkem velkých lidských neštěstí. Moc mě mrzí, že současná vláda svými škrty vytváří další a další nezaměstnané, ale nic potom pro takové lidi nedělá. Velmi rád bych jim všem pomohl.
 
Děkuji za rozhovor.
Květa Kozáková
odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu