Schválení zákona č.168/1999 Sb a novely zákona č.238.

Senát PČR schválil novelu zákona č.168/1999 Sb. o pojištění zodpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla a novelu zákona č.238 o Hasičském záchranném sboru ČR s tím, že tyto změny zabezpečují cca 600 mil.Kč pro financování profesionálních i dobrovolných hasičských sborů. Předkladatelem byl poslanec Jeroným Tejc a zpravodajem Senátu senátor Jan Hajda. Nyní jsou navržené zákony odeslány k podpisu prezidentu republiky.