Schválení zákona o ochraně spotřebitele

Dne 18. 12. 2013 Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a následně Senát Parlamentu ČR projednal a schválil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Zpravodajem zákona byl senátor Jan Hajda.

Jedná se o návrh novely zákona o ochraně spotřebitele s cílem zabránit zneužívání důvěry a zranitelnosti spotřebitelů ze strany neseriózních podnikatelů v průběhu tzv. „předváděcích akcí“.

Návrh zákona stanoví nové povinnosti pro konání organizovaných akcí tak, aby se dozorovému orgánu (České obchodní inspekci) umožnila kontrola řádného průběhu předváděcích akcí.

Navržená úprava by měla umožnit účinnější postih subjektů, které se dopustí porušování právních předpisů nekalými obchodními praktikami.