Seminář na téma „Zemědělství a prosazování jeho zájmů v politice ČR“

Dne 5. listopadu proběhl v Hlavním sále Senátu seminář na téma „Zemědělství a prosazování jeho zájmů v politice ČR“, který spolu s Agrární komorou ČR spolupořádal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu (dále jen „VHZD“).

Cílem semináře bylo představit a definovat nejen možnosti vzájemné spolupráce a posílení komunikace senátorů se členy Agrární komory, ale taktéž možnosti využití práce Senátu k obhájení stanovených priorit vycházejících z potřeb agropotravinářského komplexu a podnikání v něm.

Seminář, který moderoval člen VHZD a zároveň prezident Agrární komory Jan Veleba, zahájil předseda Senátu Milan Štěch. Odborné vystoupení na téma: „Role Parlamentu ČR v řešení zemědělských otázek“ přednesl předseda VHZD Jan Hajda a na téma „Aktuální stav příprav Společné zemědělské politiky“ hovořil ministr zemědělství ČR Miroslav Toman.