Seminář „PŘÍNOSY INTEGROVANÉHO SYSTÉMU SLEDOVÁNÍ SUCHA – ISSS – V ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ“

V pondělí 2. února 2015 se v Jednacím sále Valdštejnského paláce Senátu PČR konal pod vedením senátora Jana Hajdy seminář na téma: „PŘÍNOSY INTEGROVANÉHO SYSTÉMU SLEDOVÁNÍ SUCHA – ISSS – V ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ“.

Seminář se zabýval nejen problematikou dopadu klimatických změn na české zemědělství, hospodaření vodou v krajině, ale také realizací protipovodňových a protierozních opatření a pozemkovými úpravami.

 

Závěry ze semináře budou projednány s ministrem životního prostředí ČR a ministrem zemědělství ČR.