Senátor Hajda jednal s premiérem Sobotkou

Dne 18. února jednal senátor Jan Hajda s premiérem Bohuslavem Sobotkou.

 

Hlavními body jednání bylo:

 

1. novelizace zákona o významné tržní síle;

2. problematika financování závlah, využití Programu rozvoje venkova pro oblasti postižené nepříznivými klimatickými vlivy (suchem a vodní erozí);

3. výstupy ze semináře na téma: „Přínosy Integrovaného systému sledování sucha – ISSS – v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství“, který dne 2. února pořádal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu ve spolupráci s Agrární komorou ČR;

4. zpřesnění definice pojmu aktivní zemědělec;

5. církevní restituce;

6. zařazení Vodní záchranné služby pod Ministerstvo vnitra ČR;

7. trh s vínem a jeho problematika – zamezení šedé ekonomice.