Senátor Hajda na semináři "Energetické využívání odpadů – zkušenosti z Dánska a situace v České republice"

Dne 27. února 2013 pořádal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR ve spolupráci s Velvyslanectvím Dánska v ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR seminář na téma: "Energetické využívání odpadů – zkušenosti z Dánska a situace v České republice".

Ze semináře vyplynulo, že základní zkušenost Dánska využití odpadů je pro tepelnou  a elektrickou energii, z toho pak 3 – 5 % zbývající hmoty je využito pro skládkování. Z toho vyplývá pro ČR, že v roce 2020 má být v ČR cca 2 mil. tun odpadů, což odpovídá energii 400 tis. tun uhlí, pokud využití půjde cestou Dánska.