Senátor Hajda předložil svůj návrh na úpravu zákona o vinohradnictví a vinařství

Dne 4. a 11. ledna 2016 proběhlo jednání na Úřadu vlády ČR a Ministerstvu zemědělství ČR za účasti ministra zemědělství ČR M. Jurečky, PhDr. V. Špidly a zástupců SZPI a ÚKZÚZ. Na tomto jednání senátor Jan Hajda předložil svůj návrh na úpravu zákona o vinohradnictví a vinařství, zvlášť v oblasti prodeje sudového vína a značení vína. Jeho návrh byl všemi zúčastněnými akceptován, došlo ke shodě na předloženém návrhu úpravy, který bude předložen k projednání vládě.