Senátor Ing. Hajda Jan v p. o. „SRDCE V DOMĚ“ Klentnice

Tak jako každoročně i letos se uskutečnil dne 9.6.2017“ Den otevřených dveří „ v příspěvkové organizaci „SRDCE V DOMĚ“ Klentnice, za účasti senátora Ing. Jana HAJDY.

Této tradiční akce se taktéž zúčastnili náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. M. Šlapal, starostka obce Klentnice p. Blahová, místostarosta Břeclavi Ing. Válka

a ředitelé  okolních ústavů.

Při této příležitosti si hosté prohlédli nově postavenou pergolu a terasu pro chovance ústavu, zhlédli divadelní představení klientů ústavu a prohlédli si výstavu a

stánek s výrobky klientů.

Na závěr si prohlédli sociální vozidlo, které při této příležitosti převzal od sponzorů ředitel ústavu.