Senátor Ing. Hajda na zahájení školního roku v Horních Věstonicích

Tak jako každoročně i dnes 4. září se senátor Ing. Jan Hajda přivítal s prvňáčky a žáky Základní školy Horní Věstonice, kterým, popřál zdárný vstup  do nového školního roku 2017/2018. Této akce v regionu se taktéž zúčastnili starostové  a starostky  přilehlých obcí.