Senátor Ing. Jan HAJDA na 64. ročníku národopisných slavností“ Podluží v písni a tanci“

Dne 3.6,. 2017 se senátor Ing. Jan Hajda zúčastnil 64. ročníku národopisných slavností „ Podluží v písni a tanci“ ,který uspořádala obce Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice.

Senátor spolu se starostou obce Ing. Tesaříkem  a dalšími pozvanými hosty zahájili tuto tradiční regionální akci  a následně pak ocenili vítěze soutěže ve zpěvu a  tanci.

Dále pak ocenili jubilanty, kteří se výrazně  podílí na této tradiční folklorní akci a kteří zasvětili svůj život uchovávání lidových tradic jako např. Martu Ondráškovou, Jaroslava Švacha ,Josefa Severína ml. a další.