Senátor Ing. Jan Hajda na Krajských dožínkách v Břeclavi

V sobotu 2. září se senátor Ing. Jan Hajda zúčastnil 14. ročníku Krajských dožínek, které se každoročně konají u příležitosti ukončení žní.

Tentokrát se pořadatelé rozhodli uspořádat tuto významnou zemědělskou akci v Břeclavi.

Součástí dožínek byl i slavnostní průvod chasy a zemědělské techniky, který se zastavil u Městského úřadu, kde starosta poděkoval zemědělcům

za jejich práci. Poté se k průvodu připojili pozvaní hosté z řad MZe,SZIF,MENDELU,FVU ,RAK Jmk  a politického života, a pokračovali do areálu pod zámkem.

Zde proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže „Regionální potravina Jihomoravského kraje“ a „Zlatá chuť jižní Moravy“.