Senátor Ing. Jan HAJDA podpořil návrh zákona o rozpočtovém určení daní

Dne 20.července 2017 Senát PČR na svém 8. zasedání projednal návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb. ,o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů předložený Zastupitelstvem Libereckého kraje.

Senátor Ing. Jan HAJDA, v roli garančního zpravodaje  Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR podpořil návrh zákona, a tím tak posílil kritéria stanovení počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí při rozdělování výnosů daní mezi jednotlivé obce z aktuálních 7% na 9%.