Senátor Ing. Jan Hajda přivítal premiéra Mgr. B Sobotku v ZD Sedlec

Dne 5.července 2017 přivítal senátor Ing. Jan Hajda premiéra PČR Mgr. B. Sobotku v Zemědělském družstvu Sedlec.

Za přítomnosti premiéra senátor Hajda zahájil 9. Ročník „Festivalu Sedleckých vín“. Poté si premiér prohlédl areál ZD, kde se konal festival a při této příležitosti pobesedoval s účastníky. S pozvanými hosty diskutoval k problematice sucha a řešení problematiky vody.

Nakonec odejel na prohlídku vinic a žní, kde se přesvědčil o následcích sucha v daných lokalitách.