Senátor Jan Hajda členem ústřední komise pro církevní restituce

Při Státním Pozemkovém úřadu byla ustanovena poradní komise odborníků a právníků. Členy týmu jsou např. ústavní právník Václav Pavlíček z Právnické fakulty UK, Jan Bárta z Ústavu státu a práva Akademie věd, zástupci ministerstva kultury a katastrálního úřadu i předseda senátního výboru pro hospodářství a zemědělství Jan Hajda z ČSSD.