Senátorský motorák Jana Hajdy

Pod záštitou Jana Hajdy ožila v sobotu 6.10. malebná jihomoravská lokálka z Břeclavi do Lednice. Na trať se vypravil historický motorový vůz M240.0113 Singrovka z roku 1964.

Vzhledem k velmi pěknému počasí se tří zpátečních jízd na trase Břeclav - Lednice svezlo 170 spokojených cestujících, z nichž největší radost z jízdy měli ti nejmenší. V Lednici byl pro všechny připraven zábavný program a něco na zahnání hldu i žízně. Akci navštívil i místopředseda Senátu Zdeněk Škromach.

Senátor Hajda podporuje aktivity občanských sdružení, protože si je vědom významu regionálních drah, nejen pro turistický ruch, ale potencálně i pro zachování dopravní obslužnosti regionu.

 

 

Klub přátel lokálek, o.s. je dobrovolné sdružení příznivců železnice, které je bytostně zainteresováno na tom, aby se veřejný prostor nezmenšoval. Proto svou nabídku učinilo právě ing. Hajdovi, neboť je přesvědčeno, že právě zachování současné struktury Senátu pomůže tomu, aby se pravicovým vládám nedařilo veřejný prostor osekávat a zužovat. Funkční železniční doprava je, dle Marka Tomka, předsedy o.s., neopominutelným pojmovým znakem moderního a funkčního státu.

 

Fotky ze Senátorského motoráku naleznete  zde .