Setkání s Madeleine A. Albright

Setkání s bývalou ministryní zahraničních věcí Spojených států amerických v letech 1997 – 2001 paní Madeleine K. Albright u příležitosti konání Zahajovací konference neziskové organizace ASPEN INSTITUTE PRAGUE, o.p.s na téma: „Krize jako příležitost: Evropa a Spojené státy americké v globalizovaném světě“, která se uskutečnila v Senátu PČR dne 19. července 2012.