Setkání s ministrem financí.

Ve čtvrtek dne 28.ledna 2016 jednal senátor Ing. Jan Hajda  na Ministerstvu financí s ministrem financí p. Andrejem  Babišem

za přítomnosti pracovníků MF a Generálního ředitelství cel ČR o nových zásadách evidence a kontroly dovozu vín do České republiky.