Silvestrovská merenda Mikulov 2016

Dne 28. prosince 2016 uspořádal Klub seniorů v Mikulově ve Středisku volného času „Silvestrovskou merendu“.

Pozvání na tuto akci přijal senátor Ing. Jan Hajda , poslanec  Ing. Jiřím Petrů a ředitel Srdce v domě v Klentnicích Mg. Z. Tureček.

V kulturním programu vystoupily členky místního souboru a k poslechu a tanci hrála hudba Rytmik.

Na závěr akce senátor i poslanec poděkovali všem přítomným a popřály všem do roku 2017  hodně pohody a zdraví.