Společenský večer s dobročinnou akcí v Hustopečích

V sobotu dne 28. listopadu 2015 pořádala „ Diakonie „ ČCE – středisko Betlém Klobouky u Brna  15. společenský večer  s dobročinnou aukcí, v hotelu Centro v Hustopečích. Této charitativní akce se zúčastnil i Senátor Ing. Jan Hajda.

Výtěžek  aukce  je určen k financování projektu Vybudování chráněného bydlení Mirandie.