Stanovisko odborného mluvčího ČSSD pro zemědělství senátora Jana HAJDY k odvolání náměstka Státního pozemkového úřadu Vojtěcha WEISE

Odvolání náměstka Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“) pana Vojtěcha Weise považuji za čistě účelovou věc. Pravou příčinou odvolání není faktický stav ve vydávání majetku církvím a náboženským společnostem, ale snaha ČSSD zabránit prosazování politických vlivů do rozhodování SPÚ.

Stav, který existuje ve vydávání církevního majetku, je objektivní a dán:

  • špatně připravenou a dodnes nedokončenou transformací SPÚ a zejména nesmyslnou personální redukcí v minulých letech, kdy SPÚ v okamžiku, kdy už byl zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi schválen, propustilo téměř 300 zkušených úředníků bývalého Pozemkového fondu a pozemkových úřadů;
  • zákonem, kam byly přes varování odborné veřejnosti dány nerealistické lhůty, které prakticky nelze splnit, protože rozhodování na tomto úseku si vyžaduje součinnost dalších institucí a obstarávání si potřebných podkladů a jejich zhodnocení je velmi složité a časově náročné;
  • stavem předkládaných výzev, které nejsou v mnoha případech kompletní a vyžadují si další doplnění.

Pravým důvodem odvolání je fakt, že náměstek Vojtěch Weis spolu se senátorem Janem Hajdou a poslankyní Margitou Balaštíkovou, členy odborné poradenské komisi SPÚ, zabránili přijetí jednacího řádu této skupiny, který se snažil posunout tuto komisi do role základního rozhodovacího orgánu. Rozhodnutí této komise, která má pouze povahu poradního orgánu a nemá oporu v zákoně č. 428/2012 Sb., se měla stát závazná pro rozhodování odpovědného náměstka a úřadu. Tento postup je zjevně protiprávní a předkladatel tohoto jednacího řádu tak s vysokou pravděpodobností porušil zákon.

Za prosazováním tohoto jednacího řádu a posunutím poradenské komise ředitele SPÚ do role rozhodovacího orgánu, vidím jednoznačně snahu o ovlivnění rozhodování úřadu zejména ve sporných restitučních případech ve prospěch církví a náboženských společností.

ČSSD i nadále bude v tomto procesu majetkového vyrovnání prosazovat zásadu, že v případech pochybností musí rozhodovat nezávislý soud a nikoli komise, která nemá ani oporu v zákoně.

Pokud je skutečně někdo na odvolání, je to paní ústřední ředitelka SPÚ, která nejenže nezvládá svoji odbornou agendu, viz například stav v komplexních pozemkových úpravách, kde nedošlo k žádnému pozitivnímu posunu oproti minulým letům, ale navíc se pokusila předložením zmíněného jednacího řádu porušit zákon.

Ministr zemědělství Marian Jurečka tvrdí, že místo náměstka SPÚ pro restituce musí být obsazeno odborníkem, který do tohoto úseku vnese systém. ČSSD tohoto odborníka má a pan premiér ho v nejbližších dnech panu ministrovi zemědělství navrhne.