Stanovisko odborného mluvčího ČSSD pro zemědělství senátora Jana Hajdy k prohlášení ODS „Ministr škodí malým zemědělcům“

Ačkoli se ministr zemědělství Marián Jurečka snaží přesvědčit odbornou zemědělskou i laickou veřejnost o tom, že ve své politice nediskriminuje menší zemědělce podnikající zejména na rodinných farmách, opak je pravdou.

 

S tímhle stanoviskem v těchto dnech oslovila novináře Veronika Vrecionová senátorka a expertka ODS pro zemědělství a venkov. Citujme tedy  z dopisu paní senátorky:

 

„Neochota vyjít vstříc rodinným farmám se projevila v odmítnutí možnosti vyplácet zvýšenou dotaci nad rámec základní sazby na hektar na prvních 89 hektarů obhospodařované půdy. Kdyby ministerstvo zemědělství tento princip, který uplatňuje řada zemí EU včetně sousedního Německa, přijalo, pomohlo by přibližně 24 000 menším zemědělským podnikům hospodařícím na ploše více než 410 000 hektarů. Velké zemědělské podniky, které by samozřejmě také dostávaly na prvních 89 hektarů vyšší dotace, by tím „přišly“ maximálně o pět procent z dotací na plochu s tím, že v řadě jiných dotačních podpor by si i tak zachovaly vyšší možnost využití dotací než malí zemědělci.

 

S tím souvisí i další strategická chyba ministra zemědělství: nepřijetí celé řady opatření bránících znehodnocení zemědělské půdy v ČR. Je třeba čelit riziku vodní a větrné eroze, kterou je ohroženo více než 50 procent zemědělské půdy, především tam, kde hospodaří na velkých nepřerušovaných plochách velké zemědělské podniky. Těm také vyhovuje nastavení podmínek pro čerpání evropských dotací, které se týkají splnění dotací z EU, jejichž cílem je omezení průmyslové devastace krajiny (greening).

 

Třetí zásadní chybou jsou ochranářská opatření přijatá v souvislosti s ruskými sankcemi a medializace dopadů ruských sankcí na české zemědělce. ČR jako jedna z mála zemí EU přijala taková opatření na ochranu svých zemědělců, která narušují jednotný hospodářský prostor EU, čímž porušila jeden ze základních principů EU. Pod tlakem opozice i odborné veřejnosti ministr tato opatření alespoň částečně zmírnil, nicméně se tím naše země stala nevěrohodným obchodním partnerem.“

 

Potud stanovisko senátorky  Veronika Vrecionová jejíž text nenechal v klidu odborného mluvčího ČSSD pro zemědělství senátora Jana Hajdu. Naší redakci zaslal svou reakci k prohlášení ODS „Ministr škodí malým zemědělcům“

 

Opět citujeme, tentokrát senátora Hajdu, který na Břeclavsku úspěšně mnoho let  řídil  zemědělské družstvo s dobrými ekonomickými výsledky . Je tedy člověkem s agrární praxí :“Přesto, že uvedené prohlášení je kritikou ministra zemědělství České republiky Mariana Jurečky, musím jako odborný mluvčí pro zemědělství za ČSSD, který měl na starosti volební program zemědělství, k článku senátorky Veroniky Vrecionové konstatovat:

 

Vládní program a jeho cíle, které tvořili zástupci ČSSD, Hnutí ANO a KDU-ČSL byl poprvé konzultován se všemi nevládními organizacemi, tj. Agrární komorou ČR, Zemědělským svazem ČR, Svazem zemědělských podnikatelů a Asociací soukromých podnikatelů. Za pravicových vlád největší nevládní organizace Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR nikdy nebyly přizvány.

 

Při tvorbě vládního programu jsme si byli vědomi, že musí být výhodný pro všechny typy zemědělců.

 

Sám pracuji jako člen vedení Okresní Agrární komory Břeclav a jejími členy jsou rovněž malí zemědělci, ale s žádnou námitkou jsem se nesetkal.

Dle mého názoru se jedná o úzkou skupinu soukromých zemědělců, kteří byli hlavními poradci ministrů ODS.

 

Co se týká problematiky ochrany zemědělského půdního fondu a ohrožení půdy jakoukoliv erozí, je iluzorní si myslet, že za jeden rok své práce mohl ministr zemědělství ČR Marian Jurečka stihnout to, co se za 7 let pravicových vlád zanedbalo.

 

Paní senátorka Veronika Vrecionová opět zapomíná, že od roku 2006 do roku 2013 za zemědělství zodpovídali skuteční odborníci z ODS (P. Gandalovič, I. Fuksa, P. Bendl), a v jakém stavu tento rezort převzala dočasná vláda premiéra Jiřího Rusnoka a ministr zemědělství Miroslav Toman (např. snížení výroby vepřového o 50 %, špatná privatizace závlah, kdy stát prodával kostru závlah a zbavil se zodpovědnosti za její údržbu, likvidace funkčních Melioračních správ, a tím neřešení problémů s vodou v krajině apod.)

 

Naopak na základě vládního prohlášení a řešení problémů hospodaření s půdou je zpracován generel, jehož závěry byly předneseny v pondělí 2. února 2015 na semináři Senátu PČR, který budou ministr zemědělství ČR a ministr životního prostředí ČR aplikovat ve svých rezortech.

Řada opatření již byla nastavena v rámci zásad Společné zemědělské politiky na léta 2015 – 2020.

 

Pokud se ODS zdá, že Česká republika přijala v souvislosti s protiruskými sankcemi ochranná opatření pro české zemědělce a potravináře, tak tato opatření je nutno kvitovat pozitivně. Tento argument ODS značí neznalost této problematiky, neboť při deklarovaném jednotném trhu se máme od zemí původní E 15 stále co učit (např. dumpingové dovozy přebytků, které zlikvidovaly z velké části českou produkci ovoce a zeleniny, chování obchodních řetězců apod.)“ Potud slova senátora Hajdy.

Eugenie Línková