Střet o novelizaci vinohradnického zákona

Ve středu 14.3.2012 Senát PČR odsouhlasil novelu zákona o vinohradnictví a vinařství, kterou předložil senátor Ing.Jan Hajda. Tato novela znamená, že každý kdo v kalendářním roce poprvé nakoupil a uvedl do oběhu na území České republiky rmut, mošt nebo víno z původem mimo ČR v celkovém množství větším než 50 hektolitrů v nádobách o obsahu nad 15 litrů je povinen toto oznámit formou hlášení. Senátor Hajda toto zdůvodnil především tím, že uvedený článek přispěje k potírání šedé ekonomiky, podvodnému vykazování zahraničních vín, především ze zemí mimo EU, což by vedlo ve svém závěruk znehodnocování práce vinařů, především dopadem na snižování cen.

      Je zajímavé, že ministr zemědělství Bendl s tímto nesouhlasil a žádal Senát o vypuštění tohoto článku z vinohradnického zákona. Nyní tento návrh je na cestě do Sněmovny, kde o něm rozhodnou poslanci.