Svěcení vína v Bořeticích za účasti senátora Ing. Jana HAJDY

Dne 29.12.2017 uspořádali organizátoři Spolkové republiky Kraví Hora Bořetice tradiční „ Svěcení vína „,  na které byl pozván  senátor Ing. Jan Hajda.

Této významné vinařské akce se zúčastnili představitelé  Spolkové republiky a to – prezident navždy p. Václav Petrásek, stávající prezident  p. Stanislav Novák a vínu požehnal p. František Mrázek.